Referencie - nátery, sanácie betónov, otryskávanie

Tlačiť
PDF

Referenčné stavby za roky 2006-2010

Tipy prác: nátery, sanácie betónov, otryskávanie

 • KIA Motors, Teplička n. Váhom, protipožiarne nátery konštrukcií hál
 • Atómová elektráreň Mochovce, HMS a.s. - otryskávanie, nátery hermetických schránok
 • Zimný štadión O. Neepelu v Bratislave, protipožiarny náter
 • Zimný štadión Steel Aréna Košice, protipožiarny náter
 • Zimný štadión v Poprade, nátery oceľových konštrukcií
 • Letisko Bratislava, nový terminál, protipožiarny náter
 • Minioceliareň Strážske, nátery oceľových konštrukcií
 • OC Optima II, Košice,protipožiarny náter, nátery oceľových konštrukcií
 • SCP Ružomberok - nátery oceľových konštrukcií
 • GAS Family, Stará Ľubovňa, protipožiarne nátery
 • IPEC Point - Malý Šariš, nátery oceľových konštrukcií
 • Jamel Fashion, Námestovo, protipožiarne nátery konštrukcie haly
 • Priemyselný park Spišská n. Ves, protipožiarne nátery konštrukcií hál
 • Riadiaca veža, letisko Košice, nátery oceľových konštrukcií
 • Tepláreň Košice a.s. - nátery konštrukcií
 • Mercedes Košice - protipožiarne nátery
 • Peugeot Auto France, Košice, protipožiarne nátery
 • Dopravný podnik mesta Košice, - otryskávanie a nátery trakčných vedení
 • Povodie Bodrogu a Hornádu, Košice - otryskávanie, metalizácia
 • Inžinierske stavby a.s., Prešov - otryskávanie, metalizácia, nátery diaľničných mostov
 • ING Steel-diaľničný most Studienec- nátery oceľových konštrukcií
 • Slovtransgaz, Veľké Kapušany - otryskávanie, sanácie a nátery betónových nádrží, protipožiarne nástreky
 • Ferona s r.o., Košice - náterový systém konštrukcií hál
 • Železnice SR, Bratislava - otryskávanie a nátery železničných mostov
 • OZ Povodie Hrona, B. Bystrica, závod Lučenec - otryskávanie, metalizácie, nátery
 • Bukocel Vranov, sanácie betónov
 • Elektráreň Vojany- nástreky sanačných mált
 • OZ Povodie Hrona, B. Bystrica, závod Lučenec - oprava vodného diela Balog nad Ipľom - otryskávanie, sanácie betónov, nástreky sanačných mált
 • OZ Povodie Hrona, B. Bystrica, závod Lučenec - oprava vodného diela Veľká Ves nad Ipľom - otryskávanie, sanácie betónov, nástreky sanačných mált

Zavolajte nám

+421 908 993 908

+421 915 869 729